HANS-OVE GRANATH

såpestykker, 75 x 80 x 165 cm                                                                                  detalj

Frequently, these are objects standing on the threshold between two states; they exist in an in-between position where they are on their way out of their functional context or conversely, where they are being brought back from a situation of decomposition and chaos.

Ofte dreier det seg om gjenstander som står på terskelen mellom to tilstander; de befinner seg i en mellomposisjon der de er på vei ut av sin funksjonelle sammenheng, eller motsatt, der de blir hentet inn igjen fra en situasjon av oppløsning og kaos. (Per Gunnar Tverbakk)

krittpipebiter, 112 x 112 cm                                                                                      detalj

tegelbiter, 125 x 125 cm                                                                                          detalj

kullbiter, 112 x 112 cm                                                                                             detalj©Hans-Ove Granath

home

works

cv

contact