HANS-OVE GRANATH

filter, 115 x 445 x 115 cm

"Filter" reveals the ephemerality of architecture through the characteristics of the material it is made from: wood. Slowly, the architecture disintegrates and large wounds appear on its surface. These wounds are a reflection of Granath´s emotional relationship to the history of these structures and the memories they evoke.

Granath skildrer gjennom verket "Filter", arkitekturens forgjengelighet gjennom treets karakter, det går sakte i oppløsning og har store sår i overflaten.  Disse sårene speiler Granaths emosjonelle relasjon til byggverkenes historie og minner. (Benedicte Sunde)


khi, 240 x 150 x 22 cm


sigma, 240 x 90 x 22 cm


   guts l, 150 x 65 cm                                      guts ll, 150 x 70 cm©Hans-Ove Granath

home

works

cv

contact