HANS-OVE GRANATH
home

works

cv

contact

on the greener side l, 80 x 80 cm                                                                               detalj

Is it possible to pin down a colour? How many words are there for the colour green? How many shades of particular colour can be expressed in words? Hans-Ove Granath´s work "On the Greener Side" poses all these questions. The accumulative effect of hundreds of individual photographs tells the story of the colour green. The versatility of the colour is visualised in that each individual picture is in itself a story about one or several shades of green.

Kan man fange en farge? Hvor mange ord finnes det for grønt? Hvor mange nyanser av en farge kan formuleres i ord? Gjennom verket "On the Greener Side" (2006) stiller Hans-Ove Granath disse spørsmålene. Hundrevis av enkeltfotografier forteller til sammen historien om grønnfargen. Fargens allsidighet synliggjøres ved at hvert enkelt bilde i seg selv er en fortelling om en eller flere nyanser av grønt. (Eva Løveid Mølster)


on the greener side ll, 240 x 160 cm


©Hans-Ove Granath