home

works

cv

contact
HANS-OVE GRANATH
HANS-OVE GRANATH

forskaling l, 110 x 240 cm

The timbered construction is valueless in itself; it exists to support something else and functions as a transitionary
stage from one state to another.

Reisverket har ikke noen verdi i seg, det er til for å hjelpe fram noe annet. Forskalingen fungerer som en transitt
på veien fra en tilstand til en annen. (Eva Løveid Mølster)forskaling lll, 150 x 150 cm


forskaling ll©Hans-Ove Granath